Matteo

Reklamacje i zwroty

Formularze Reklamacji i zwrotu

Więcej informacji odnośnie reklamacji i zwrotów znajdą Państwo w regulaminie. W przypadku dokonania zwrotu/reklamacji uprzejmie prosimy o przesłanie właściwego formularza.

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Future Mateusz Derengowski

Wrocławska 10/25,

85-211 Bydgoszcz

E-mail: Info@matteo-company.com

 

Ja ____ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących towarów:______________

Data zawarcia umowy/dostawy:_________________________________________________

Imię i Nazwisko/Nazwa:______________________________________________________

Adres:_____________________________________________________________________


 

Podpis*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej


 

Data: __________________________________________________


 

Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Future Mateusz Derengowski

Wrocławska 10/25,

85-211 Bydgoszcz

E-mail: Info@matteo-company.com


 

Ja _______ niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących towarach:_____________

Data wykrycia wady: _______________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:______________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:________________________________________________

Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________

Adres Klient:_______________________________________________________________

Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy – (o ile wada jest istotna)*.

*niepotrzebne skreślić

Wartość obniżenia ceny według żądania Klienta_____________________________________

Informacje dodatkowe:_________________________________________________


 

Podpis Klienta**:_____________________________________________________________

**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej


 

Data: __________________________________________________


 


 

Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


 


 

Jesteś tu Ty i twój przyjaciel!

Zostań członkiem społeczności oznaczając #matteobydgoszcz
Dołącz do newslettera, aby być na bieżąco z promocjami, ofertami, nowościami i nie tylko!